TECHNOLOGIE

Naše společnost se zaměřuje na objemové a plošné tváření, obrábění a dokončování výrobků a výrobu nástrojů.

OBRÁBĚNÍ

Technologii obrábění reprezentují v naší společnosti CNC automaty:

 • 1x dlouhotočný automat do Ø 32 s podavačem tyčí délky 3 m.
 • 2x revolverový univerzální soustruh do Ø 32 s podavačem tyčí délky 3 m.
 • 3x automatický dokončovací obráběcí automat na výlisky či obrobky.
 • 1x polotomatický dokončovací obráběcí automat na výlisky či obrobky.
 • 1x 6-vřetenový automat pro hromadnou výrobu z tyčí do Ø26 mm nebo drátu do Ø13 či jako dokončovací automat na výlisky či obrobky.

Dále disponujeme hrotovými soustruhy, universálními frézkami, bruskami na plocho a na kulato jak pro bezhroté broušení tak i broušení mezi hroty, EDM technologií.

PLOŠNÉ TVÁŘENÍ

Technologii plošného tváření reprezentuje v našem výrobním procesu produkce součástí z plechových přístřihů či pásů, tyčí, trubek a jiných profilů. Výrobu realizujeme na excentrických klikových a hydraulickými lisech, ohýbačkách, zakružovačkách apod.

V rámci technologie plošného tváření nabízíme:

 • Výrobu součástí jednoduchým postupem.
 • Výrobu součástí postupovým způsobem.
 • Výrobu přesných, tepelně neovlivněných součástí.
OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ

OBJEMOVÉ TVÁŘENÍ

Objemové tváření za studena představuje progresivní technologii zpracování drátů, trubek či jiných profilů, která zachovává původní strukturu materiálu. Ve srovnání s konvenčními i nekonvečními způsoby obrábění dosahují součásti zhotovené objemovým tváření lepších mechanických vlastností. Výroba probíhá na klikových a hydraulických lisech a na 2, 3 4 a 5ti operačních postupových tvářecích automatech.

Hlavní výhodou technologie objemového tváření jsou:

 • Nízká materiálová náročnost – bezodpadovost.
 • Vysoká produktivita – velmi krátký výrobní čas do 1 s.
 • Zlepšení mechanických vlastností vstupního materiálu, díky zachování a usměrnění vnitřní struktury, včetně nárůstu pevnosti materiálu bez dodatečného tepelného zpracování.

V rámci technologie objemového tváření nabízíme:

 • Výrobu přesných často jinými technologiemi nevyrobitelných součástí.
 • Výrobu součástí – nýt, šroub, čep, duté komponenty trubkového tvatu, excentrické součásti atd.